Obchody 189. rocznicy wybuchu powstania listopadowego we Lwowie

-a A+

Przedstawiciele organizacji polskich we Lwowie, polscy dyplomaci, dzieci i młodzież z polskich szkół nr 10 i 24 zgromadzili się na Cmentarzu Łyczakowskim w 189. rocznicę wybuchu powstania listopadowego.

Wszystkich obecnych powitał Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. W obchodach rocznicowych wzięli udział również poseł na Sejm RP Marek Kuchciński, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel oraz ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki i konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.

Przed sarkofagiem „Żelaznej Kompanii” – pomnika weteranów powstania listopadowego z lat 1830-1831 - modlono się w intencji bohaterów. Nabożeństwo odprawił proboszcz parafii św. Antoniego we Lwowie o. Paweł Odój OFM Conv.

- Dziękuję Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, że objęliście troską pomnik "żelaznej kompanii". Powstanie Listopadowe dla nas Polaków jest potwierdzeniem, że pamiętamy o naszych przodkach dla których wolność i niepodległość była wartością, tak jak jest dla nas dzisiaj. Cześć ich pamięci - powiedział Marek Kuchciński, poseł na Sejm RP.

Bogdan Lupa z Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie powiedział, że w tym roku odnowiono kwaterę powstańców listopadowych. - Jeszcze z czasów radzieckich kwatera powstańców listopadowych była zniszczona. Ale w ostatnich latach udało się odnowić to miejsce. Zeszłego roku odnowiono sarkofag, a w tym roku wyrównano wszystkie krzyże i ustawiono na swoich miejscach - powiedział Bogdan Lupa.

Komendant Związku Strzeleckiego Eryk Matecki podkreślił ważność przekazywania młodemu pokoleniu wiedzy na temat tradycji i historii polski. - To jest miłe i sympatyczne dla nas, że na tym skromnym cmentarzyku, tzw. żelaznej kompanii zbieramy się co roku. Powstanie było krótkie, ale pokazało to, że Polacy jest narodem wolnym. Kiedy ją tracimy to tylko wtedy zaczynamy rozumieć ile jest warta. Dlatego my tutaj przychodzimy i przekazujemy młodemu pokoleniu wiedzę na temat tradycji i historii polski, aby pamiętali o tych bohaterach, którzy walczyli do końca, nie tracąc nadziei - podkreślił Eryk Matecki.

Na zakończenie uczestnicy obchodów złożyli kwiaty i zapalili znicze na kwaterze powstańców listopadowych. Wspólnie odśpiewano "Rotę".

Organizatorem obchodów jest Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie pod patronatem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Powstanie Listopadowe miało początek w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie. Był to ogromny zryw Polaków przeciwko tyranii rosyjskiego zaborcy.

W okresie zaboru austriackiego w 1880 roku władze miejskie Lwowa postanowiły wydzielić na cmentarzu Łyczakowskim osobną kwaterę dla zmarłych uczestników walk niepodległościowych z lat 1830-1831. Ta niewielka kwatera stała się miejscem wielu patriotycznych manifestacji, a przez publicystów została nazwana cmentarzykiem „Żelaznej Kompanii”.

Niestety w czasach sowieckich kwatera powstańców została mocno zniszczona, część kwatery przekopano i umieszczono tam nowe groby.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Fundacja Dziedzictwa Kulturowego odnowiła kwaterę powstańców listopadowych.

Eugeniusz Sało

Fot. Eugeniusz Sało

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.