Prezentacja książki „Zamiast dziennika” Henryka Józewskiego w Równem

-a A+

Z okazji prezentacji książki „Zamiast dziennika” Henryka Józewskiego otworzona została także wystawa, poświęcona życiu wołyńskiego wojewody z okresu międzywojennego.

Na wydarzeniu byli obecni prof. Iryna Zacharczuk, prof. Rusłana Dawidziuk, dok. hab. nauk historycznych Lidia Owdijczuk, pracownik naukowy Rówieńskiego Muzeum Obwodowego Walentyna Daniliczewa, studenci i naukowcy z Równego.

Wszyscy biorący udział podkreślili, jak wielki dokonał Henryk Józewski wkład w normalizację stosunków i porozumienie między polskim a ukraińskim narodami. Prezentacja wywołała zainteresowanie do osoby Henryka Józewskiego. Podobne wydarzenia planujemy zorganizować również w zamku w Dubnie i w muzeum w Ostrogu.

Wydarzenie miało miejsce 6 listopada w Rówieńskiej Naukowej Bibliotece Obwodowej i poświęcone było obchodom Niepodległości Polski.

Relację z wydarzenia nadała telewizja miasta Równego.

Jarosław Kowalczuk

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.