Konkurs Recytatorski im. Zbigniewa Herberta w szkole św. Marii Magdaleny

-a A+

W szkole im. św. Marii Magdaleny odbył się konkurs recytatorski i prac plastycznych poświęcony Zbigniewowi Herbertowi. Był stres, emocje, ale i radość przy rozdawaniu dyplomów i nagród.

Do konkursu stanęło 18 osób w grupie młodszej i pięć w grupie starszej, od 13 do 14 lat. Najwięcej było uczestników ze szkoły–gospodarza, ale reprezentowane były również szkoła nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie, szkoła im. Królowej Jadwigi w Mościskach, Polonijny Uniwersytet Jaworowa. Przyjechały nawet dwie uczennice z dalekiej Odessy, ze Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy oddziale Związku Polaków im. Adama Mickiewicza. Dzieci i młodzież recytowały dwa wiersze, jeden Zbigniewa Herberta i drugi dowolny. Odbył się również konkurs prac plastycznych inspirowany poezją Herberta.

Szkoła im. św. Marii Magdaleny organizuje konkurs recytatorski już od trzynastu lat. Wiera Szerszniowa, wicedyrektor szkoły, zaznaczyła, że ważne jest to, że Zbigniew Herbert był lwowianinem. A konkurs i znajomość jego poezji rozwija dzieci zarówno pod względem znajomości języka i kultury polskiej, jak i wychowawczym.

W jury zasiedli konsul Małgorzata Siekierzyńska, redaktor naczelna czasopisma „Nasze drogi” Teresa Dudkiewicz, lwowski plastyk, prof. Lwowskiego Uniwersytetu Leśnego Piotr Staruch i Wojciech Jankowski, nasz redakcyjny kolega. W starszej grupie nagrodę I otrzymały Anastazja Moran i Julia Wieliczko ze szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny. Dziewczęta przyznały, że poezja Herberta jest trudna do recytowania i w odbiorze. Julia Wieliczko pracuje w Radiu Lwów, ale pomimo wszystko miała tremę, ponieważ w radiu nie widzi się odbiorców: – Kiedy jesteś w radiu, nikt ciebie nie widzi, a tu jest scena, tu są ludzie, tu jest o wiele trudniej!

Kamila Sosnowska ze Lwowa otrzymała II nagrodę w grupie młodszej. Dla niej poezja znanego lwowianina też jest trudna: – Musiałam zrozumieć ten wiersz, poczuć go. Musiałam sama siebie przekonać do tego, co on napisał. Musiałam poczuć się autorem, czyli Herbertem.

Konkurs im. Zbigniewa Herberta odbywa się rokrocznie w Szkole nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Jest wspierany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

Albert Iwański
Fot. Eugeniusz Sało

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.