W Drohobyczu na terenie dawnego więzienia NKWD odnaleziono szczątki ludzkie

-a A+

Informacja prasowa o pracach poszukiwawczych w Drohobyczu

W związku z odnalezieniem szczątków ludzkich na terenie byłego więzienia NKWD w Drohobyczu w obwodzie lwowskim sekretarz Komisji Międzyresortowej ds. Upamiętnień Ofiar Wojny i Represji Politycznych Światosław Szeremeta wystosował zaproszenie do ekspertów Instytutu Pamięci Narodowej do uczestniczenia w pracach poszukiwawczych. Szczątki mogą bowiem należeć także do polskich ofiar reżimu sowieckiego.

Doceniamy krok zgodny z deklaracjami prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i zapisami porozumień dwustronnych, których poszanowania bezskutecznie dotychczas oczekiwaliśmy.

Jednocześnie informujemy, że trwają procedury związane z uzyskaniem przez IPN zgód właściwych organów władz ukraińskich na prowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy.

Mateusz Natkowski
Rzecznik prasowy Ambasady RP w Kijowie

У зв’язку з виявленням людських останків на території колишньої в'язниці НКВС у Дрогобичі Львівської області, секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета запросив експертів Інституту національної пам’яті до пошукових робіт. Людські останки можуть також належати польським жертвам радянського режиму.

Ми вважаємо, цей крок відповідає заявам президента Володимира Зеленського та умовам двосторонніх угод, дотримання яких ми очікували аж до сьогодні.

Віддаючи належне цій ініціативі інформуємо, що, тривають процедури, пов'язані з отриманням Інститутом національної пам’яті дозволів компетентних органів влади України на проведення розвідувальних та ексгумаційних робіт в Україні.

Матеуш Натковскі
Пресс атташе Посольства Республіки Польща в Києві

Info:
Jak podaje drohobycki portal zmistovno.com.ua, od 15 października fachowcy z przedsiębiorstwa memorialno-poszukiwawczego „Dola” wykonują ekshumacyjne badania w Drohobyczu. Znawcy tematu i historycy przewidują, że znalezione osoby zostały zamordowane w 1939-1941 lub po 1944 r., dlatego że w czaszkach są otwory po kulach w tylnej części głowy.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.