Prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Drohobyczu

-a A+

W kaplicy św. Anny w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Drohobyczu zakończyła się konserwacja malowideł.

Konserwatorzy oczyścili sklepienie i ściany z warstw przemalowań, jak również podkleili tynki i zabezpieczyli malowidła przed dalszą degradacją. Prace w kaplicy zrealizowała Fundacja Niepodległości przy wsparciu finansowym Instytutu Polonika, którego głównym zadaniem jest promocja i ochrona dziedzictwa polskiego za granicą.

Freski z kaplicy św. Anny pochodzą z końca XVIII wieku i są autorstwa Antoniego Soleckiego. Z informacji, które bezpośrednio otrzymałem od Marty Szafranek – rzeczniczki prasowej Instytutu Polonika, wynika, że „w obrębie kaplicy św. Anny wymalowana jest struktura ołtarzowa z wykonanymi techniką en grisaille figurami świętych (obrazy uzyskane tą techniką dają złudzenie trójwymiarowości – pl.wikipedia.org). Na ścianie bocznej widnieją postacie św. Jana Kantego i św. Walentego. Na sklepieniu są przedstawione dwie sceny „Oko Opatrzności adorowane przez anioły” oraz „Adoracja tablic Dekalogu w architektonicznej oprawie”. Rzeczniczka Instytutu zapewniła również, że w planach organizacji jest dalsza konserwacja techniczna i estetyczna innych malowideł w kościele farnym w Drohobyczu.

Fot. Andrzej Pietruszka

Warto przypomnieć, że kościół w Drohobyczu został zwrócony miejscowym Polakom w 1989 roku. W latach komunizmu był mocno zdewastowany. Część malowideł została zabielona, a ołtarze zniszczono. Na początku XXI wieku w świątyni wymieniono dach, jak również przeprowadzono prace, mające na celu osuszenie fundamentów. Należy zaznaczyć, że w 2017 roku miało miejsce poświęcenie nowego ołtarza. Drohobyccy Polacy dokładają dużo wysiłku, aby doprowadzić swoją świątynię do dawnej świetności. Warto też zauważyć, że bez wsparcia finansowego z Polski żadne prace renowacyjne w kościele nie byłyby możliwe.

Andrzej Pietruszka

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.