Pokazy filmów dokumentalnych o Obserwatorium na górze Pop Iwan

-a A+

Na scenie kameralnej Teatru im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie zaprezentowano dwa filmy dokumentalne - "Obserwatorium" i "Biały Słoń" - opowiadającę o historii i odbudowie dawnego Obserwatorium Astronomicznego na górze Pop Iwan. Filmy zostały wyprodukowane przez Instytut Polski w Kijowie i Studium Europy Wschodniej UW oraz Studio Filmowe Lwów Kuriera Galicyjskiego.

Po projekcji dokumentów o odbudowie Białego Słonia opowiedzieli inicjatorzy projektu rektor Przykarpackiego Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku Ihor Cependa i dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki. Spotkanie moderował redaktor Eugeniusz Sało, reżyser filmu "Biały Słoń".

Pokazy filmów "Obserwatorium" i "Biały Słoń" odbyły się w ramach 8. Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich "Pod Wysokim Zamkiem" we Lwowie.

Karina Wysoczańska

Fot. Konstanty Czawaga, Leon Tyszczenko

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.