Granice etniczne, granice kulturowe

-a A+

Prof. Lech Mróz z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Roman Czmełyk z Lwowskiego Muzeum Historycznego wspólnie wygłosili wykład zatytułowany "Granice etniczne, granice kulturowe. Spór co jest czyje".

Treść wystąpienia oparta była o wyniki obszernych badań przeprowadzonych przez Mroza i Czmełyka.

Prof. Lech Mróz jest specjalistą w obszarze relacji międzyetnicznych, tożsamości etnicznej. Prowadził badania poświęcone pograniczu polsko-białorusko-litewsko-ukraińskiemu.

Dr hab. Roman Czmełyk jest historykiem i kulturoznawcą, dyrektorem Lwowskiego Muzeum Historycznego, laureatem Nagrody Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora za rok 2018.

Źródło: Studium Europy Wschodniej

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.