Oświadczenie redakcji oraz współpracowników Kuriera Galicyjskiego w związku z nieupoważnionym przedrukiem materiałów przez tygodnik „Tylko Polska”

-a A+

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie przypadkami nielegalnego przedrukowywania obszernych fragmentów Kuriera Galicyjskiego jesteśmy zmuszeni zmienić dotychczasowe zasady udzielania zgody na wykorzystywanie tekstów publikowanych na łamach naszego portalu oraz dwutygodnika.

Od chwili obecnej każdorazowe wykorzystanie materiałów Kuriera Galicyjskiego wymaga uzyskania zgody redakcji.

Intencją twórców Kuriera Galicyjskiego było zgodne z prawem autorskim i prasowym umożliwienie pozyskiwania i dalszego swobodnego udostępniania informacji o bieżących wydarzeniach dotyczących życia Polaków na Ukrainie oraz szeroko rozumianych stosunków polsko - ukraińskich. Niestety w ostatnim czasie wydawany przez Leszka Bubla tygodnik „Tylko Polska” w sposób nieuprawniony przedrukowywał bez wiedzy i zgody redakcji znaczne ilości materiałów, w tym chronione prawem autorskim opracowania historyczne, nie informując przy tym o ich źródle i miejscu pierwotnej publikacji.

Sprawa jest szczególnie bulwersująca, gdyż teksty dziennikarzy i współpracowników Kuriera Galicyjskiego były bez ich wiedzy zamieszczane równolegle z materiałami jawnie szkalującymi polityków, naukowców i działaczy społecznych oraz artykułami propagującymi treści antysemickie i nawołującymi do nienawiści pomiędzy narodami. Pragniemy podkreślić, iż bezprawne użycie tekstów naszych autorów, będących cenionymi badaczami i publicystami, naraża na szwank ich dobre imię oraz reputację zawodową.

W związku z powyższym skierowaliśmy sprawę na drogę prawną.

Redakcja oraz współpracownicy „Kuriera Galicyjskiego”

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.