Elementarzu, żegnaj!

-a A+

Już tuż-tuż koniec roku szkolnego. Pierwszoklasiści umieją już czytać i pisać. Pora pożegnać Elementarz i przejść do następnych książek.

24 maja br. w szkole nr 10 im. św. Marii Magdaleny pierwszoklasiści pożegnali go śpiewem i wierszami. Rodzice i dziadkowie na sali byli dumni ze swych pociech, byli bardzo zaangażowani, niektórzy odśpiewali razem z dziećmi cały program.

Nauczycielką tegorocznej pierwszej klasy jest Irena Słobodiana, a każda jej klasa jest rozśpiewana. Ta też nie jest wyjątkiem. Dzieci zaśpiewały kilkanaście piosenek i nikt nie pomylił słów! Na koniec wystąpienia pani nauczycielka pomogła dzieciom ustawić się w jednym szeregu z literkami i wszyscy będący na sali – dorośli i młodzi – na głos przeczytali: ELEMENTARZ!

Dyrektor szkoły Ryszard Vincenc serdecznie podziękował za przygotowanie tak wspaniałego programu Irenie Słobodianie i Irenie Moisiejewej – nauczycielce muzyki. A także rodzicom.

- Jest to wspólna praca nauczycieli i was, drodzy Rodzice – powiedział dyrektor. – W tym jest zasługa wasza oraz nasza, nauczycieli. Dziękuję wam za wasze dzieci i mam nadzieję, że i dalej z godnością będziemy nieść imię szkoły im. św. Marii Magdaleny.

Alina Wozijan

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.