Bartosz Cichocki nowym ambasadorem RP na Ukrainie

-a A+

Bartosz Cichocki zostanie nowym ambasadorem Polski na Ukrainie. Nominację prezydenta RP otrzymał 8 marca od ministra spraw zagranicznych RP Jacka Czaputowicza.

Bartosz Cichocki to absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat specjalizuje się w problematyce wschodniej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ośrodku KARTA, Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia jako analityk polityki regionalnej Rosji, w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako koordynator programu Rosja-Eurazja, a także w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego jako specjalista ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji, a następnie jako naczelnik wydziału spraw międzynarodowych.

W latach 2015-2016 Bartosz Cichocki pracował w polskiej ambasadzie w Moskwie, gdzie odpowiadał za stosunki dwustronne i kontakty prasowe. Po powrocie do kraju pełnił funkcję doradcy Szefa Agencji Wywiadu.

Od maja 2017 roku Bartosz Cichocki był podsekretarzem stanu w ministerstwie spraw zagranicznych odpowiedzialnym za politykę bezpieczeństwa, politykę wschodnią i amerykańską.

Źródło: IAR

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.