Jasełka w Szkole nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

-a A+

Jak to zwyczaj dawny każe, w okresie Bożego Narodzenia wystawiamy jasełka – opowieść o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa. Według tradycji szkolnej, jasełka w Magdusi przedstawiają co roku uczniowie klasy czwartej.

W tym roku klasy 4a i 4b zaproponowały tradycyjne, lecz nieco unowocześnione przedstawienie. Do scenariuszu, który zaproponowała pani Edyta, były wprowadzone wątki szkolne i nawiązania do tego, jak uczeń ma się zachowywać i co czynić, by dobrze się uczyć i rozwijać. Diabełek i aniołek podszeptywali królowi Herodowi złe i dobre rzeczy, lecz Herod niestety podjął decyzję złą.

- Po obejrzeniu jasełek pewnie od jutra wszyscy będą wyłącznie aniołkami, a my, nauczyciele, będziemy z tego niezmiernie się cieszyli! – podsumowała przedstawienie wicedyrektor szkoły Wiera Szerszniowa.

Fot. Aleksander Kuśnierz

Publiczność była wdzięczna bardzo – uczniowie młodszych klas, rodzice i nauczyciele. Wszyscy wspólnie śpiewali kolędy, ale najbardziej ucieszyło to, że najmłodsi widzowie bardzo chętnie się włączali w śpiewanie i nie myliły słów. Do niektórych kolęd akompaniament fortepianowy prowadziła uczennica klasy 10 Paulina Kompanowicz.

Na koniec przedstawienia uczniowie serdecznie dziękowali za przygotowanie, prowadzenie licznych prób i czuwanie nad całością paniom nauczycielkom Edycie Iwanickiej i Marcie Sawczak, za pomoc w przygotowaniu podkładu muzycznego nauczycielce muzyki Irenie Moisiejewej, za opracowanie techniczne – Katarzynie Latyszewskiej, technicznym pracownikom szkoły panom Jerzemu i Olegowi. I oczywiście rodzicom – za wielkie zaangażowanie.

Alina Wozijan
Fot. Alina Wozijan

fot. Aleksander Kuśnierz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.