Ponowne otwarcie Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły w Szczercu

-a A+

11 października w Szczercu k. Lwowa uroczyście otwarto nowy rok szkolny w Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkole im. gen. Stanisława Maczka. Szkółka, która działała przy kościele św. Stanisława, odnowiła swoją działalność w tym roku.

– W tym roku do naszej szkoły uczęszcza rekordowa ilość uczniów – ponad 80 dzieci. Ten sukces zawdzięczamy dwóm nowo przybyłym nauczycielkom – Agnieszce Ścibior i Wiktorii Leśnej. Został zmieniony system nauczania dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy cztery grupy wiekowe. Dzieci 3–5 lat to są super smerfiki, 6–9 lat – smerfiki, 10–12 lat – krasnoludki oraz 13–16 lat – wielkoludy – powiedziała  dyrektor szkoły Marta Horbań.

Fot. archiwum Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły

W uroczystości otwarcia wzięli udział konsul Rafał Kocot – z Wydziału Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, ks. Aleksander Biszko – proboszcz parafii, Marek Horbań – prezes LKS Pogoni Lwów, rodzice i uczniowie szkoły.

Dyrektor szkoły Marta Horbań podziękowała za pomoc i wsparcie finansowe Konsulatowi Generalnemu RP we Lwowie. Również wyraziła wdzięczność księdzu proboszczowi oraz parafianom za przeprowadzenie prac remontowych w szkole.

Fot. archiwum Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły

Ks. Aleksander Biszko, proboszcz parafii św. Stanisława, dokonał poświęcenia salek szkolnych. Również podziękował parafianom za wspólną pracę.

Konsul Rafał Kocot życzył nauczycielom cierpliwości, a uczniom wielu sukcesów w nauce języka, historii i kultury polskiej. W prezencie od polskiej placówki konsularnej szkoła otrzymała telewizor plazmowy, laptop oraz sprzęt szkolny.

Na zakończenie konsul Rafał Kocot z parafianami udali się do miejscowego kościoła, gdzie złożyli kwiaty przy tablicy patrona szkoły generała Stanisława Maczka.

Eugeniusz Sało

Relacja wideo z inauguracji roku szkolnego w Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkole im. gen. Stanisława Maczka

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.