Dzień Pamięci i Porozumienia we Lwowie

-a A+

8 maja, w 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej, we Lwowie w ramach obchodów Dnia Pamięci i Porozumienia władze miasta i obwodu lwowskiego, ukraińscy wojskowi, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i społeczności złożyli kwiaty i zapalili znicze pod krzyżem na Cytadeli, gdzie w latach okupacji hitlerowskiej znajdował się obóz koncentracyjny „Stalag 328”.

Spośród 284 tys. jeńców wojennych zginęło tam ponad 142 tys. osób różnej narodowości. Wspólnej modlitwie przewodniczyło duchowieństwo obrządku wschodniego i łacińskiego, w tym kapelani wojskowi: ks. Jan Zając i ks. Roman Stadnyk z archidiecezji lwowskiej.

Fot. Konstanty Czawaga

Organizatorzy wiecu zaznaczyli, że w ten sposób upamiętniono również Ukraińców, którzy w różnych armiach walczyli za niepodległą i wolną Ukrainę.

Fot. Konstanty Czawaga

Wątek historyczny przedstawił prof. Leonid Zaszkilniak z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki. W obchodach uczestniczył także konsul Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski.

Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.