Sprzątanie polskiego cmentarza w Zimnej Wodzie k. Lwowa

-a A+

Uporządkowanie miejsc pamięci.

W sobotę 14 kwietnia br. młodzież ze Lwowa wspólnie ze stypendystami Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie organizowała akcję sprzątania polskiego cmentarza w Zimnej Wodzie koło Lwowa. Sprzątanie odbywa się już od lat. Biorą w niej udział Polacy mieszkający w Zimnej Wodzie i polska młodzież, która należy do Klubu Stypendystów, nie zabrakło również wolontariuszy.

Cmentarz jest dość sporych rozmiarów i zostało bardzo dużo grobów, o których już nikt nie pamięta. Prace porządkowe polegały na uprzątnięciu suchych liści, oczyszczeniu grobowców, wycince zbędnych krzewów. W tym roku pogoda dopisała i prace porządkowe przebiegały sprawnie. Po akcji młodzież udała się do pobliskiego lasu na grillowanie i wspólną biesiadę.

Ta inicjatywa ma na celu upamiętnienie miejsc pamięci tam, gdzie już nie ma komu troszczyć się o pamiątki polskie i ich historię, jak też kształcenie w młodym pokoleniu pamięci o przodkach i oczywiście poprzez wspólną pracę zintegrowanie młodzieży.

Eugeniusz Wołoszyn

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.