Nowy Konsulat Honorowy Austrii we Lwowie

-a A+

We Lwowie oficjalnie wznowiono działalność Konsulatu Honorowego Austrii. Jego nowa siedziba mieści się teraz przy ul. Czuprynki, 6, w sąsiedztwie polskiej szkoły nr 10.

Otwarcia honorowej placówki dyplomatycznej dokonała Ambasador Austrii na Ukrainie Hermine Poppeller. Pani ambasador powiedziała, że Konsulaty Honorowe Austrii są również w Czerniowcach, Charkowie, Dniprze, Odessie. Przedstawiciel MSZ Ukrainy we Lwowie Wiaczesław Wojnarowski zaznaczył, że w 1922 roku we Lwowie został otwarty Konsulat Generalny Austrii, który działał do 1939 roku. Niedługo po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, we Lwowie znów zaistniał Konsulat Honorowy Austrii, w działalności którego było kilka przerw. Były Konsul Honorowy Jarosław Nakonecznyj stale uczestniczył także w ważnych wydarzeniach miejscowych Polaków i Lwowskiego Kościoła Łacińskiego, a na łamach dwujęzycznego magazynu „Галіція/Galizien” ukazywały się artykuły o wspólnym dziedzictwie sąsiednich narodów na tych terenach.

Fot. Konstanty Czawaga


Trzecim z kolei Konsulem Honorowym Austrii we Lwowie został młody adwokat Markijan Malski, syn Markijana Malskiego, Ambasadora Ukrainy w Polsce w latach 2010-2014.

W otwarciu Konsulatu Honorowego Austrii oraz konferencji naukowej z okazji 25.lecia stosunków dyplomatycznych między Ukrainą i Austrią, który odbyła się w tym dniu na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki uczestniczyły również władze Lwowa i obwodu lwowskiego.

Konstanty Czawaga

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.