Pomnik poety pogranicza Bogdana Ihora Antonycza we Lwowie

-a A+

20 listopada w skwerze przy ul. Gródeckiej został odsłonięty i poświęcony oryginalny pomnik poety Bogdana Igora Antonycza (1909-1937), uważanego przez niektórych krytyków literackich za twórcę nowoczesnej liryki ukraińskiej.

Urodził się w Nowicy koło Gorlic. Po gimnazjum w Sanoku studiował polonistykę i slawistykę na Uniwersytecie Lwowskim. Był Łemkiem z pochodzenia, który w poszukiwaniu swej tożsamości szybko nauczył się ukraińskiego języka literackiego. Jeszcze jako student włączył się w życie literackie Lwowa.

Za życia autora ukazały się jego zbiorki: Prywitannia żyttia (Powitanie życia, 1931), Три перстені (Trzy pierścienie, 1934) i Knyha łewa (Księga Lwa, 1936). Zmarł nagle na powikłania związane z zapaleniem płuc i był pochowany na cmentarzu Janowskim we Lwowie. Po śmierci ukazały się jeszcze dwa jego zbiory utworów: Zełena Jewanhelija (Zielona Ewangelia, 1938) oraz Rotaciji (Rotacje, 1938). Jego wiersze w polskich przekładach pojawiły się jeszcze przed II wojną światową.

Pomnik wzniesiono nieopodal kamienicy, gdzie mieszkał Bogdan Igor Antonycz. W Bortiatyczach koło Mościsk, ostatnim miejscu zamieszkania jego rodziców, otwarto Muzeum poety. W miejscowości Nowica (obecnie na terenie województwa małopolskiego w Polsce) odbywają się co roku Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisania. Zorganizowano tam też ukraińsko-polski festiwal „JazzBez”.

Autorem pomnika Bogdana Igora Antonycza we Lwowie jest znany rzeźbiarz ukraiński Wołodymyr Odrechiwski, rektor Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, który pochodzi z rodziny Łemków przesiedlonych po II wojnie światowej do ZSRR. Brzmiały wiersze poety, jego rodzinna gwara łemkowska, pieśni w wykonaniu zespołu „Łemkowyna” ze Lwowa.

Konstanty Czawaga

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.