Ograniczyć dostęp do Cmentarza Orląt

-a A+

Deputowani Ukraińskiej Partii Galicyjskiej (UPG) zwrócili się do władz miasta z propozycją tymczasowego ograniczenia dostępu na Cmentarz Orląt we Lwowie.

Motywem takiej decyzji było „ograniczenie możliwości symetrycznych prowokacji” ze strony ukraińskiej po zniszczeniu pomnika UPA pod Przemyślem i apelu lidera nacjonalistycznego ugrupowania „Bractwo” Dmytra Korczyńskiego o zniszczeniu tej nekropolii.

Taki projekt zgłosił Igor Diakowicz, deputowany tej partii w Radzie miasta, frakcja której liczy 4 deputowanych.

W tekście projektu UPG apeluje do mieszkańców Lwowa o godne uczczenie pamięci spoczywających tu żołnierzy poległych w latach 1918-1920 i o dołączenie się do tradycyjnych nabożeństw na grobach polskich i ukraińskich żołnierzy 1 listopada.

Źródło: zbruc.eu

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.