Kuchnia dla „Magdusi” od Kredobanku

-a A+

Dzięki zakupionemu przez Kredobank nowemu sprzętowi kuchennemu stało się o wiele łatwiej przygotowywać posiłki dla uczniów Szkoły Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny z polskim językiem nauczania we Lwowie.

– W tym roku planowaliśmy remont kuchni i zastanawialiśmy się jak go zrobić. Dzięki Kredobankowi otrzymaliśmy nową technikę kuchenną na miarę XXI wieku, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – powiedział dla Czytelników Kuriera Galicyjskiego dyrektor szkoły Ryszard Vincenc. – Chcieliśmy wymienić stary sprzęt na nowszy i Kredobank nam w tym pomógł.

W pierwszych dniach września kierownictwo Kredobanku zapoznało się jak teraz funkcjonuje kuchnia w szkole. Z tej kuchni korzysta prawie 300 uczniów „Magdusi” oraz 500 uczniów ukraińskiej Szkoły Średniej nr 3, która znajduje się w sąsiednim budynku. – Jest to nie tylko nasz dar na 200-lecie szkoły nr 10, a również stworzenie warunków poprawy jakości posiłków dla ponad 800 uczniów z obu szkół – nr 10 i nr 3 – powiedział Grzegorz Szatkowski, p.o. szefa Kredobanku.

Konstanty Czawaga

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.