Spotkanie z prezydentem Ukrainy w Kijowie

-a A+

Jeszcze w tym roku planowana jest wymiana wizyt na najwyższym szczeblu między Polską i Ukrainą. Prezydent Andrzej Duda został zaproszony do Kijowa przez Prezydenta Petra Poroszenkę, który z kolei będzie gościł w Polsce.

Do pierwszego spotkania obu głów państw dojdzie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ pod koniec września w Nowym Jorku.

Odnowiony zostanie także Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Ukrainy. To tylko część z ustaleń dotyczących „mapy drogowej” relacji polsko-ukraińskich, które omawiał w piątek w Kijowie minister Krzysztof Szczerski – Sekretarz Stanu w KPRP. Spotkał się on z Prezydentem Ukrainy, premierem i ministrem spraw zagranicznych tego kraju.  

Rozmowy ministra Szczerskiego dotyczyły współpracy w czterech obszarach: bezpieczeństwa i pokoju w  Europie Wschodniej, zarządzania wschodnią granicą Unii Europejskiej, roli Polski we wdrażaniu umowy stowarzyszeniowej i umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i Ukrainą oraz kwestii systematycznego i konsekwentnego dialogu historycznego i narodowego.

Źródło: prezydent.pl

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.