Orlęta Lwowskie patronują kolejnej szkole w Polsce

-a A+

Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu Podlaskim nosi imię Orląt Lwowskich. Uroczyste nadanie imienia szkole i poświęcenie sztandaru odbyło się w sobotę 30 maja 2015 r.

– Orlęta Lwowskie stanowią przykład odwagi i patriotyzmu, niezłomnej postawy w dążeniu do wolności. We współczesnych czasach stanowią wzór cnót obywatelskich i narodowych – mówi dyrektor szkoły Bożena Płatek. – Wybrane przez nas imię pozwoli na upowszechnianie wiedzy o dawnych Kresach i wybitnych Polakach związanych ze Lwowem.

Podczas mszy świętej w kościele św. Trójcy poświęcono sztandar szkoły. Następnie odbyło się odsłonięcie tablicy z imieniem patrona szkoły umieszczonej przy wejściu do gmachu gimnazjum. Część oficjalna uroczystości z udziałem szkolnej społeczności, władz Radzynia, przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz delegacji ze Lwowa ze szkoły im. Marii Konopnickiej odbyła się na sali gimnastycznej.

Na ręce dyrektor Bożeny Płatek przekazano tekst uchwały Rady Miasta o nadaniu imienia Orląt Lwowskich Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim.

Od kilku lat gimnazjum współpracuje ze szkołą nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie. Od kilkunastu lat gimnazjaliści z Radzynia przyjeżdżają do Lwowa, aby poznać miasto Zbigniewa Herberta, Stanisława Lema i Mariana Hemara.

Dwa razy do roku szkoła będzie obchodzić święto patronów: w listopadzie w rocznicę obrony Lwowa, w maju urodziny najmłodszego kawalera orderu Virtuti Militari Antka Petrykiewicza. Jego wizerunek umieszczony został na szkolnym sztandarze.

KG

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.