100 dni do matury

-a A+

Tegoroczni maturzyści szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie zaczęli odliczać 100 dni pozostałych do wejścia w dorosłe życie.

Wydarzenie to powtarzane jest co rok, i co rok każda kolejna klasa maturalna musi wykazać się kreatywnością w przygotowaniu wieczoru studniówkowego. Trzeba zadbać o najmniejsze szczegóły w dekorowaniu sali, wykonaniu zaproszeń dla rodziców, nauczycieli i gości, opracowaniu programu wieczoru. Tradycyjny polonez w wykonaniu klasy maturalnej rozpoczyna wieczór. Na twarzach rodziców widać dumę z pociech, ale też lekkie nutki zmartwienia i smutku. Jest to namacalny moment zmiany pokoleń.

Tradycyjne słowa wsparcia kierowali do uczniów goście – konsul Longina Putka, prezes TKPZL Emil Legowicz, prezes komitetu rodzicielskiego Alina Micińska i wychowawca klasy nauczycielka Roksolana Zubko.

W tym, 2015 roku w „Magdusi” do matury przystępuje 19 uczniów. Dokąd by nie rzuciło ich życie, zabiorą ze sobą wspomnienia o latach dziecięcych spędzonych we Lwowie i będą rozwijać umiejętności zdobyte w szkole. Dziś zabawa, ale od jutra zacznie się dla nich czas wytężonej pracy. Wszyscy już określili swoje plany na przyszłość. Część będzie kontynuowała naukę na studiach wyższych, część natychmiast zacznie pracę zarobkową. Teraz muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami. Życzymy przyszłym maturzystom powodzenia!

Alina Wozijan

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.