Dni Europy w Drohobyczu

-a A+

Na 5 i 6 czerwca br. zaplanowane są Dni Europy w Drohobyczu. Ostateczną datę ustalono podczas wspólnych konsultacji z partnerami z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Po raz pierwszy propozycja padła na spotkaniu z konsulem generalnym RP we Lwowie Jarosławem Drozdem na spotkaniu w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki 18 listopada ubiegłego roku. Obecnie projekt imprezy został opracowany przez Wirę Meniok, kierownika polonistycznego naukowo-informacyjnego Centrum im. Igora Meńka.

W ramach czerwcowych obchodów odbędą się prelekcje o Iwanie France i Brunonie Schulzu, prezentacja działalności uczelni i jej struktur. Przewidziana jest konferencja o wyzwaniach europejskich, spotkania z pisarzami, koncerty i jarmark.

O programie drohobyckich Dni Europy rozmawiano 2 kwietnia br. na spotkaniu z konsulami Marcinem Zieniewiczem i Sylwią Andujar-Piechowską z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Goście zwiedzili Uniwersytet, w spotkaniu ze strony uczelni udział wzięli rektor prof. Nadija Skotna, prorektor prof. Myron Czerneć, doc. Wira Meniok i autor artykułu.

Konsul Marcin Zieniewicz potwierdził poparcie (w tym i finansowe) imprezy przewidzianej w ramach obchodów. Warunkiem jest aktywność miejskich instytucji z Drohobycza.

Leonid Golberg
Tekst ukazał się w nr 7 (227) za 17-27 kwietnia 2015

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.