Abp Mokrzycki o abdykacji papieża

Abp Mokrzycki o abdykacji papieża

List konferencji rzymskokatolickiego episkopatu Ukrainy w sprawie rezygnacji Ojca Świętego Benedykta XVI z posługi biskupa Rzymu – następcy świętego Piotra.

Czcigodni bracia w kapłaństwie Chrystusowym! Drodzy bracia i siostry żyjący we wspólnotach życia konsekrowanego! Umiłowani bracia i siostry!

11 lutego obiegły świat słowa papieża Benedykta XVI, który tak mówił do zgromadzonych na Konsystorzu Kardynałów Kościoła Rzymskiego: „Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra”.

Słowa te wywołały lawinę komentarzy próbujących odpowiedzieć na szereg pytań stawianych wobec decyzji papieża Benedykta XVI. Niniejszym słowem nie chcemy wchodzić w polemikę z toczącymi się na całym świecie ocenami podjętej przez Ojca Świętego decyzji. Będąc jak wszyscy bardzo zaskoczeni, odczuwając w sercu żal i smutek, z wielkim szacunkiem przyjmujemy decyzję Jego Świątobliwości Benedykta XVI i prosimy również Was, abyście w duchu posłuszeństwa i w poczuciu prawa wolności, jakie posiada papież, przyjęli Jego świadomie podjętą rezygnację i z wdzięcznością złożyli Panu Bogu dziękczynienie, za ten pontyfikat. Proszę o to, jako Wasz Metropolita, a wcześniej osobisty sekretarz Benedykta XVI wraz z całym Episkopatem Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie.

W Orędziu na tegoroczny Wielki Post, Ojciec Święty, napisał między innymi takie słowa: „Kiedy pozostawiamy miejsce dla miłości Boga, zostajemy do Niego upodobnieni, stajemy się uczestnikami Jego miłości. Otwarcie się na Jego miłość oznacza, że pozwalamy, aby On w nas żył i nas prowadził do kochania razem z Nim, w Nim i tak jak On; tylko wówczas nasza wiara staje się prawdziwie wiarą, która „działa przez miłość” (Ga 5, 6), a On trwa w nas (por. 1 J 4, 12)”. Idąc za tym pouczeniem, stańmy się uczestnikami miłości Boga, która przynagla nas do wdzięcznej modlitwy, głosem św. Pawła Apostoła z Pierwszego listu do Tesaloniczan: „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5, 18).

Zatem prosimy i polecamy, aby w każdej wspólnocie parafialnej naszej metropolii odbyły się dziękczynne msze św. za dar posługi Benedykta XVI, a dniem tym niech będzie niedziela 24 lutego 2013 roku, poprzedzająca zakończenie pontyfikatu, wyznaczone przez samego Ojca Świętego na czwartek 28 lutego. Wyjątkowość chwili i wydarzenia, mimo trwającego Wielkiego Postu, przynagla, aby w niedzielę dziękczynienia za pontyfikat, wyśpiewać przed wystawionym Najświętszym Sakramentem hymn wdzięczności „Ciebie Boga wysławiamy”, za jak to określił 11 lutego w Watykanie dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Angelo Sodano: „światły pontyfikat, pełniony z tak wielką miłością i pokorą”. Wraz z dziękczynną modlitwą wypraszajmy obfitość Bożej łaski i dar zdrowia, dla ustępującego papieża.

Ojciec Święty Benedykt XVI

Do dnia 28 lutego 2013 roku, do godziny 20-tej, papież Benedykt XVI pełni nadal posługę pasterską, jako Biskup Rzymu i widzialna Głowa Kościoła, dlatego wymieniamy Jego imię w kanonie mszy św. Natomiast po zakończeniu pontyfikatu, czyli po 28 lutego, w czasie sede vacante, czyli aż do wyboru nowego papieża, nie wymieniamy imienia Ojca Świętego w kanonie mszy św. pomijając słowa: „z naszym papieżem…”, a jedynie wymieniamy imię biskupa diecezjalnego.

Ustanie władzy papieża, spowodowane śmiercią czy jak w tym przypadku abdykacją, powoduje, że wspólnota Kościoła musi podjąć się wyboru nowego Biskupa Rzymu i widzialnej Głowy Kościoła. Dokonują tego podczas zwołanego Konklawe kardynałowie elektorzy, czyli wyłącznie ci, którzy w dniu zaistnienia wakatu Stolicy Apostolskiej nie osiągnęli jeszcze 80 lat. To oni dokonają wyboru. Odpowiedzialność jednak nie spoczywa tylko na ich barkach, lecz jest sprawą całej wspólnoty Kościoła, która ma obowiązek podjęcia modlitwy do Ducha Świętego o dobry wybór nowego papieża i za członków konklawe, dokonujących tego wyboru.

W poczuciu odpowiedzialności za dobro Kościoła, prosimy o sprawowanie w niedzielę 3 marca 2013 roku, w każdej parafii mszy św. w intencji wyboru nowego papieża i za członków konklawe. Szczególnym akcentem tej modlitwy niech będzie odśpiewanie hymnu do Ducha Świętego „O Stworzycielu Duchu przyjdź”.

Na koniec wsłuchajmy się w fragment homilii wygłoszonej przez papieża Benedykta XVI 28 maja 2006 r. w Krakowie:
„Również i ja, Benedykt XVI, następca Papieża Jana Pawła II, proszę was:
• byście stojąc na ziemi, wpatrywali się w niebo – w Tego, za którym od dwóch tysięcy lat podążają kolejne pokolenia żyjące na naszej ziemi, odnajdując w Nim ostateczny sens istnienia;
• proszę was, byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia;
• proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju;
• proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością;
• proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym Rodaku, który jako Następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością;
• proszę was także, byście pamiętali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiętaliście o moim wielkim Poprzedniku, bym wypełnił misję powierzoną mi przez Chrystusa.”
• Proszę was, trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w miłości!”

Niech te słowa pozostaną dla nas przesłaniem i drogowskazem, bardzo jasnym i czytelnym, szczególnie w przeżywanym Roku Wiary, zainaugurowanym przez obecnego papieża, którego powierzona mu przez Chrystusa misja dobiega końca, ale Jego nauczanie pozostaje w Kościele i jest głosem mocnej wiary, nadziei i miłości.

Drodzy bracia i siostry!
Dziękując za podjętą odpowiedzialność i troskę o losy Kościoła Powszechnego, w tak ważnym dla jego historii momencie, pozostając wraz z Wami w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i wybranym w konklawe jego następcą, z serca udzielamy apostolskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

+ Mieczysław Mokrzycki
Arcybiskup Metropolita Lwowski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X