„Białego Słonia” nakryto dachem

„Białego Słonia” nakryto dachem

Ukończono prowizoryczny dach nad rotundą obserwatorium na Pop Iwanie. Ukończono wszystkie planowane na rok 2013 prace zabezpieczające budowlę dawnego obserwatorium astronomicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na szczycie góry Pop Iwan w Czarnohorze.

W listopadzie udało się też, mimo bardzo trudnych już warunków atmosferycznych, zbudować prowizoryczny dach nad rotundą dawnego obserwatorium, gdzie kiedyś zamontowany był teleskop. W przyszłym roku będzie już można myśleć o pierwszych pracach pozwalających na przywrócenie obiektowi funkcji użytkowych. Jako pierwsze znajdą się tam stacja górskiego pogotowia ratunkowego i być może stacja meteorologiczna.

Rok temu, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz środkom partnerów ukraińskich, udało się zrekonstruować więźbę dachową oraz położyć dach miedziany nad korpusem głównym obiektu. W ramach prac zamurowano większość otworów okiennych i drzwiowych. W roku bieżącym obiekt został oczyszczony z gruzu i śmieci zalegających wewnątrz obiektu.

Marcin Romer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X