18/09/2016 16:45

Kim są Ukraińcy?

Pytanie to bardzo często pojawiało się w nazwach broszur, artykułów i innych publikacji na przełomie XIX-XX wieku.

21/07/2016 11:18

Łoże prokrustowe rewolucyjnych nacjonalistów

Za każdym razem, gdy słyszę twierdzenia o wybitnej i decydującej roli członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w ukraińskiej historii, wspominam kilka głośnych historii, które dziś są już zapomniane lub są poruszane wyłącznie przez ludzi, prawdę mówiąc, nieprzychylnych Ukrainie. O tych historiach mowa będzie w tym artykule.

16/07/2016 09:14

Awantura

No i mamy kolejną, polsko-ukraińską awanturę! Taką na pełny regulator!

08/07/2016 11:22

Ministerstwo Edukacji Narodowej RP zapewnia o skuteczności przepisów w kwestii wysyłania polonistów na Ukrainę

Pod koniec 2015 roku Związek Polaków na Ukrainie zwrócił się do Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Przewodniczących Senackiej i Sejmowej Komisji do Spraw Polaków za Granicą pani Janiny Sagatowskiej i Michała Dworczyka z prośbą o usprawnienie systemu wysyłania przez ORPEG nauczycieli polonistów do pracy w środowiskach polskich na Wschodzie.

17/06/2016 16:14

Śmierdzący interes

Śmietnisko w Grzybowicach Wielkich i jego kulisy w prasie ukraińskiej

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.