21/07/2017 13:19

Zjazd rodziny Rozwadowskich

Spotkaliśmy się na półmetku kilkudniowego pobytu licznej grupy członków rodziny Rozwadowskich na Ukrainie.

05/07/2017 12:12

W Naddniestrzu odnalazłem mój Zair

Dość powszechna jest tu świadomość bycia Polakami. Liczba osób ubiegających się o Kartę Polaka jest dość duża. Jest tutaj filia Towarzystwa Kultury Polskiej Jasna Góra, które jest zarejestrowane w Tyraspolu, ale obejmuje swoim zasięgiem całe Naddniestrze a w Słobodzie Raszkowskiej ma duże przedstawicielstwo. Świadomość bycia Polakiem jest tu dość powszechna, nie tylko wśród najstarszych, ale włącznie z młodzieżą i dziećmi.

21/06/2017 13:52

Między Krzemieńcem a Paryżem

Z Mariuszem Olbromskim, literatem, dyrektorem muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku rozmawiała Anna Gordijewska.

19/06/2017 14:35

Wywiad z konsulem generalnym RP we Lwowie Rafałem Wolskim

Lwów, przede wszystkim, leżąc przez wiele stuleci w obszarze państwowości, kultury i języka polskiego zgromadził w swoich murach wielką liczbę znakomitych Polaków, ludzi wybitnych, którzy byli współtwórcami polskiej tożsamości. Bez nich Polska i Polacy nie byli by tacy, jakimi są.

07/06/2017 13:58

Młodzież polska i ukraińska chce poznawać siebie nawzajem

18-letnia WIKTORIA CZUBA z Kamionki Buskiej jest studentką pierwszego roku stosunków międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. O tym jak trafiła do przemyskiej uczelni, dlaczego wybrała studia za granicą oraz o wzajemnym postrzeganiu się młodzieży polskiej i ukraińskiej na pograniczu dwóch państw opowiada w rozmowie z EUGENIUSZEM SAŁO.

25/05/2017 13:52

Ormianin to dwa razy Polak!

Jest coś takiego w narodzie ormiańskim, że jak gdyby spłaca swój dług krajowi, który nie będąc jego krajem ojczystym, dobrze go przyjął. Ormianie polscy czuli się podwójnie zobligowani, by dla drugiej ojczyzny uczynić jak najwięcej za to, że stworzono im dobre warunki i dobrze ich tu przyjęto.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.