26/07/2017 11:39

Ormianie polscy i Ormianie w Polsce

Nie znamy rzeczywistej liczby Ormian przebywających aktualnie w Polsce. Dysponujemy nie przystającymi do siebie statystykami, które nie pozwalają na sumowanie danych.

14/07/2017 17:49

Uratować nagrobek powstańca styczniowego w Niżankowicach

„Aleksander Adamowicz, 1840–1912, powstaniec z 1863 r.”– taki skromny napis można odczytać na betonowej płycie, która zachowała się na starym cmentarzu w Niżankowicach, dawnym miasteczku, położonym obecnie przy samej granicy Ukrainy z Polską.

19/06/2017 14:43

Przypadek rządzi światem

Nie jeden już przekonał się o tej maksymie. Kolejne jej potwierdzenie redakcja Kuriera Galicyjskiego otrzymała od Mikołaja Małachowskiego, który zjawił się w redakcji z plikiem kartek i interesującą opowieścią.

12/06/2017 08:01

Z historii kamienieckich dragomanów

Od momentu pojawienia się urzędu tłumaczy języków orientalnych, na stanowisku tym zaczęli dominować Ormianie – zarówno jako tłumacze miejscy we Lwowie, tłumacze pograniczni w Kamieńcu Podolskim, czy też na dworze królewskim.

10/06/2017 16:39

Tam są tylko umarli

Szczelina była niepozorna. W zasadzie zupełnie niewidoczna w przytłaczającej szaroburowatości okolicznych wzgórz. Ginęła w porytym wąwozami krajobrazie wschodnich rubieży Anatolii. Nad nią łopotała turecka flaga.

12/05/2017 12:27

Kondotierzy z Polski

Zanim Ignacy Loyola założył zakon jezuitów, a następnie ogłoszono go świętym, był najpierw najemnikiem, bo w myśl starego przysłowia: nie święci garnki lepią…

15/04/2017 09:10

Owies – przemilczana tradycja wielkanocna

Wśród tradycji wielkanocnych najczęściej wymieniane są baranki, zajączki, pisanki, święconka itd. Nikt jednak nie wspomina dziś o pięknej tradycji siania przed Wielkanocą owsa.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.