22/12/2017 18:14

Tragiczna śmierć absolwenta

Na zdjęciach archiwalnych Kuriera Galicyjskiego – Nazar Panczenko, uśmiechnięty w gronie swych kolegów z klasy maturalnej szkoły średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej na tradycyjnej studniowce AD 2017. Przed nim matura, otwarta droga na studia. Wybrał fizykę na Uniwersytecie Lwowskim. Nic nie wróżyło tej tragedii.

13/12/2017 20:50

Nasi wrogowie, nasi przyjaciele

Co do wrogów, wydawałoby się, wszystko jest jasne – to i dziś, jak przed wiekami, nasi niegdysiejsi zaborcy Rosja i Niemcy, ale pojawia się uzasadnione pytanie: czemu tak wrogo do Polski odnoszą się inne kraje, nie mające żadnego interesu w podważaniu polskiej państwowości? I na jakie wsparcie możemy w tym kontekście liczyć?

26/11/2017 21:50

Mail zagubiony w sieci

Pewnego razu przeglądając stare nieodebrane maile w naszej redakcyjnej poczcie natknęliśmy się na nieprzeczytany mail od konsula Marcina Zieniewicza (obecnie jest konsulem RP w Wilnie). Przesłał on redakcji niezwykle interesujące materiały, które zdecydowaliśmy się przedstawić naszym Czytelnikom.

21/11/2017 18:44

Huculskie Wesele

Technik dentystyczny Wasyl Hryhorczuk z Bani Berezowa i wizażystka Julia Tomenko z Sopowa koło Kołomyi zaraz po zaręczynach postanowili wyprawić swe wesele według huculskich tradycji.

12/11/2017 12:14

Mam 1033 szklanki

22 kwietnia br. został ustanowiony narodowy rekord w dziedzinie hobby – 1033 szklanki.

10/11/2017 20:34

Ocalić od zapomnienia

11 listopada 1918 roku – dzień ten zawsze będzie wspominany przez polskich patriotów ze wzruszeniem, szczególnie przez tych, którzy są poza granicami swej Ojczyzny.

20/10/2017 15:36

Russia Today nie czeka do lipca na przelew

Czy polska i litewska racja stanu na Litwie muszą być sprzeczne? Rajmund Klonowski z „Kuriera Wileńskiego” wykazał w trakcie zjazdu Forum Mediów Polskich na Wschodzie, że mogą one byćtożsame. Wystarczy, że Polacy na Litwie poczują się pełnoprawnymi obywatelami. Nie staną się wówczas V kolumną innego państwa.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.