28/03/2018 12:48

Msza Krzyżma św. w katedrze lwowskiej

W Wielki Wtorek w Bazylice Metropolitalnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył uroczystej Eucharystii, podczas której poświęcił olej chorych, olej katechumenów oraz olej krzyżma.

06/03/2018 12:31

Walka o zwrot budynku kurii biskupiej w Żytomierzu

Za zgodą i z błogosławieństwem ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej biskupa Witalija Krywickiego proboszcz katedry św. Zofii w Żytomierzu ks. kanonik Wiktor Makowski wystosował apel do przewodniczącego obwodowej administracji państwowej Igora Grundicza o odzyskanie budynku (obecnie mieści się w nim Muzeum Krajoznawcze) kurii biskupiej w Żytomierzu.

01/02/2018 16:52

Ekumeniczna modlitwa w katedrze lwowskiej

Na zakończenie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła we lwowskiej katedrze łacińskiej na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego zgromadzili się duchowni i liczni wierni Kościoła Katolickiego dwóch obrządków, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego patriarchatu moskiewskiego, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego patriarchatu kijowskiego, Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego i Chrześcijańskiego Kościoła Ewangelickiego „Getsemani”.

12/12/2017 14:51

Dobroć serca

2 grudnia w Kurii Metropolitalnej we Lwowie pod patronatem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego odbył się VI Charytatywny Bożonarodzeniowy Kiermasz Fundacji „Dajmy Nadzieję”, podczas którego zbierano środki na wózek inwalidzki dla ciężko chorej dziewczynki Wasyłynki Dacio.

05/12/2017 13:24

Powrót albertynów i albertynek do Lwowa

12 listopada, w 28. rocznicę kanonizacji brata Alberta, arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki erygował dom sióstr albertynek przy ul. Święcickiego we Lwowie i poświęcił w tym dniu Przytulisko dla ubogich w lwowskiej dzielnicy Zboiska, które poprowadzą bracia albertyni.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.