Procesja Fatimska ulicami Lwowa

-a A+

Wieczorem 13 maja abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski przewodniczył mszy św. w kościele Matki Bożej Gromnicznej we Lwowie oraz poprowadził procesję Fatimską ulicami miasta, modląc się z katolikami wszystkich lwowskich parafii w 101. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie o pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji.

Fot. Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.