Kolędowanie sióstr zakonnych w Lwowskiej Kurii Metropolitalnej

-a A+

Po polsku i po ukraińsku kolędowały 29 stycznia w Lwowskiej Kurii Metropolitalnej pełniące posługę w archidiecezji lwowskiej siostry zakonne z różnych zakonów i zgromadzeń.

Po modlitwie w kaplicy arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zaprosił wszystkich do Sali Czerwonej. Metropolita lwowski wspomniał, jak zakonnice z Polski kolędowały dla Ojca Świętego Jana Pawła II.

Po raz pierwszy w dorocznym kolędowaniu w Lwowskiej Kurii Metropolitalnej uczestniczyły siostry albertynki, które od niedawna przygotowują posiłki w kuchni Caritas oraz pomagają chorym osobom w domu. Siostry salezjanki opowiedziały, że służą w trzech obrządkach: łacińskim, bizantyjskim i ormiańskim. We Lwowie pracują w parafii greckokatolickiej, w Odessie zaś – w rzymskokatolickiej. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zaznaczył, że w kilku jeszcze parafiach archidiecezji lwowskiej jest zapotrzebowanie na posługę sióstr zakonnych.

Razem z zakonnicami kolędowali również lwowski biskup pomocniczy Edward Kawa, wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej ks. infułat Józef Pawliczek, ks. prałat Andrzej Legowicz i franciszkanin o. Sławomir Zieliński, który prowadził spotkanie.

Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.