Uroczystość Ormiańskokatolicka W Gdańsku

-a A+

Dnia 15 sierpnia 2016 roku, w kościele pw. św. Piotra i Pawła przy ulicy Żabi Kruk w Gdańsku odbyła się podniosła uroczystość.

W świątyni tej znajduje się obecnie obraz, przez wieki otaczany czcią w ormiańskokatolickim sanktuarium maryjnym w Stanisławowie. W dniu, kiedy przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny kilkadziesiąt osób zgromadziło się we wspomnianym kościele, by uczestniczyć w liturgii sprawowanej w obrządku ormiańskokatolickim przez ks. prof. Józefa Naumowicza z udziałem kilkuosobowej asysty.

Było to długo oczekiwane wydarzenie, nawiązujące do tradycji stanisławowskiej. Warto, by dzisiejsi mieszkańcy Lwowa, Stanisławowa, Kut, Brzeżan, Horodenki i innych miejscowości, którzy czują się związani z tradycją Ormian polskich wiedzieli, że w kilku polskich miastach co pewien czas odbywa się liturgia ormiańskokatolicka.

W uroczystości, rozpoczynającej się od odsłonięcia obrazu przy śpiewie pieśni uczestniczyły dzieci, młodzież, osoby w wieku średnim i starszym. Brzmienie języka liturgicznego w śpiewanych i recytowanych częściach sprawowanej liturgii, treść kazania, zaangażowanie uczestników nadawało uroczystości specyficznego dostojeństwa. Sierpniowy słoneczny dzień, kiedy zebrali się w Gdańsku potomkowie stanisławowskich Ormian był czasem budujących wrażeń i inspiracją pragnienia, by podobne uroczystości odbywały się regularnie, a obrządek ormiański w Polsce nie zamierał.

Marcin Tyszka

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.