Powitanie papieża Franciszka na Krakowskich Błoniach

-a A+

W drugim dniu pielgrzymki do Polski Ojciec Święty odprawił uroczystą mszę św. na Jasnej Górze. Po południu wrócił do Krakowa, gdzie spotkał się z ok. 700 tys. młodych pielgrzymów z ponad 180 państw.

Papież Franciszek dotarł na Błonie tramwajem w towarzystwie osób niepełnosprawnych. Po czym papamobile wyruszył w kierunku sektorów, gdzie na niego czekały tłumy wiernych.

Następnie przeszła procesja z flagami uczestników Światowych Dni Młodzieży ze 187 krajów. Każdy kontynent zaprezentował wizerunek swojego świętego. Została odczytana ewangelia w obrządku łacińskim i bizantyjsko-słowiańskim.Po inscenizacji papież Franciszek zwrócił się do młodzieży. W swoim przemówieniu powiedział: "To Jezus nas zwołał na ten trzydziesty pierwszy Światowy Dzień Młodzieży; to Jezus nam mówi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Błogosławieni są ci, którzy potrafią przebaczać, którzy potrafią mieć współczujące serce, którzy potrafią dać innym to, co w nich najlepszego. Najlepsze to znaczy nie to, co im zbywa, ale  to, co naprawdę najlepsze."

Po wspólnej modlitwie Ojciec Święty pobłogosławił zgromadzonych.

Anna Gordijewska, Eugeniusz Sało

Fot. Anna Gordijewska

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.