11/10/2017 13:41

Polska Akcja Kresowa 2017

Fundacja Dziedzictwo Kresowe z Warszawy wspólnie z Bazyliką Metropolitalną we Lwowie w dniach 1–11 sierpnia zrealizowała w podżółkiewskiej wsi Lubella projekt „Polska Akcja Kresowa 2017”.

03/10/2017 13:35

Szkolenia dla nauczycieli języka polskiego

Trzydniowe szkolenia dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy pt. „Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego uczniów na różnych poziomach edukacyjnych” odbyły się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) w dniach 29 września - 1 października. Organizatorem projektu jest Fundacja Wolność i Demokracja.

15/09/2017 11:18

Wydawnictwo Nowa Era na rzecz szkolnictwa polskiego we Lwowie

Fundacja Dziedzictwo Kresowe, znana ze swojej wyjątkowej aktywności i szerokiej działalności na rzecz wspierania Rodaków na Kresach, w ramach realizowanej przez siebie misji wspierania nauczania języka polskiego za granicą przekazała w darze, również w tym roku, na rzecz Lwowskiej Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej zestawy podręczników do nauki języka polskiego dla uczniów klas początkowych.

03/09/2017 16:58

Oaza dla samotnych i chorych seniorów w Brzuchowicach

W dniach 10–16 sierpnia w Domu Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego, który niedawno powstał w Brzuchowicach z inicjatywy arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego i prowadzony jest przez siostry józefitki, odbyła się oaza dla osób chorych, starszych i samotnych ze Lwowa.

01/09/2017 18:45

I znowu pierwszy dzwonek!

W szkole nr 10 im. św. Marii Magdaleny zabrzmiał kolejny, tym razem już 201 pierwszy dzwonek.

18/08/2017 15:47

Na polskim cmentarzu w Berdyczowie powstała Aleja Pamięci

1 sierpnia br. po raz pierwszy w historii Berdyczowa, na historycznym cmentarzu polskim przy ul. Puszkina została otwarta i poświęcona przez ojców karmelitów Aleja Pamięci. Projekt budżetu obywatelskiego, na który zagłosowało prawie 1000 Polaków, katolików, został wcielony w życie!

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.