Obchody 3 Maja we Lwowie i w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)

-a A+

Uroczystości we Lwowie z okazji 227. rocznicy Konstytucji 3 Maja już tradycyjnie rozpoczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Następnie uczestnicy obchodów w asyście orkiestry „Surmy Hałyczyny” udali się do pomnika Tarasa Szewczenki, gdzie również złożono kwiaty, odśpiewano hymny Polski i Ukrainy.

Po raz pierwszy w tym wydarzeniu razem z przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, szkół, towarzystw i organizacji polskich z obwodu lwowskiego i okolic, a także turystów z Polski uczestniczyli również przedstawiciele ukraińskich władz miejscowych.Następnie Polacy udali się bazyliki metropolitalnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej mszy św. z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, a także święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który wygłosił homilię. Również w tym dniu metropolita lwowski celebrował Mszę św. i wygłosił kazanie w kościele Chrystusa Króla w Iwano-Frankiwsku, dokąd udała się polska delegacja ze Lwowa.

W Czarnym Lesie złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem zamordowanej inteligencji polskiej. Ceremonię poprowadzili prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń” w Iwano-Frankiwsku Witalij Czaszczyn i konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski. Wspólnej modlitwie przewodniczyli ks. Władysław Iwaszczak z Iwano-Frankowska i ks. Krzysztof Panasowiec z Doliny.W koncercie i uroczystym przyjęciu z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Pasażu Gartenbergów uczestniczył również przewodniczący Iwano-Frankiwskiej Państwowej Administracji Obwodowej Oleg Honczaruk duchowieństwo katolickie i prawosławne, przedstawiciele świata nauki i kultury.

Konstanty Czawaga

Fot. Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.