Otwarcie sezonu górskiego w Karpatach Wschodnich

-a A+

W ramach projektu „Przedwojenne tradycje turystyczne – ścieżkami dawnego Głównego Szlaku Karpackiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, 28 kwietnia ponad 70-osobowa grupa młodzieży ze Lwowa i Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankiwsk), po raz pierwszy w tym roku udała się pieszo z doliny Mizuńki na gorgańskie wzniesienie Szczawnej (1173 m.). Szczególną atrakcją był przejazd „karpackim tramwajem” do Wygody.

- Po raz pierwszy w tym sezonie wyruszyliśmy w góry z dużą ekipą młodzieży, w liczbie ponad siedemdziesiąt osób. Ten projekt realizujemy wspólnie z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie i Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – powiedział Marek Horbań, prezes LKS Pogoni Lwów.- Wybraliśmy się na otwarcie sezonu turystycznego w zachodnią część Gorganów. Szliśmy pieszo w dolinę Mizuńki. Następnie poszliśmy w rejon góry Chomiak – zaznaczył przewodnik Dariusz Dyląg, autor jedynego powojennego przewodnika górskiego po Gorganach.

- Cieszę się, że dodatkowo podczas wyjazdu w Karpaty Wschodnie na pogranicze Gorganów i Beskidów Skolskich uczestniczyła młodzież IV Forum Młodych Polaków, które organizuje Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Jest to dwudziestoosobowa grupa uczestników z całej Ukrainy, która chcę uczyć się działać na rzecz swoich organizacji polskich – powiedział konsul Rafał Kocot z Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Podczas górskiej wycieczki o. Paweł Odój OFMConv, proboszcz parafii św. Antoniego we Lwowie odprawił polową mszę św. – To mój drugi wyjazd, po raz pierwszy byłem w ubiegłym roku na Przełęczy Legionów. Jestem nieformalnym kapelanem tych młodzieżowych wycieczek górskich. Bardzo mnie to cieszy, bo lubię chodzić po górach. To jest wspaniała impreza – podsumował franciszkanin.

W drodze powrotnej w okolicy przystanku Dębowy Kąt młodzież ze Lwowa i Stanisławowa urządziła sobie grilla.

Organizatorzy projektu zapowiedzieli, że planują kolejne wyprawy w góry oraz spływy kajakowe.

Przypomnijmy, że 27 kwietnia odbyło się spotkanie z Jerzym Kapłonem, dyrektorem Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, który wygłosił prelekcję pt.: „Początki narciarstwa polskiego – Karpackie Towarzystwo Narciarskie we Lwowie”. Spotkanie zorganizowała „Młodzież ze Lwowa” zrzeszająca stypendystów Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Eugeniusz Sało

Fot. Andrzej Leusz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.