22/12/2015 14:54

Grażyna Kaznowska: „Każdy ma prawo widzieć teatr tak, jak uważa”

Spektakl w restauracji Oscar w Truskawcu zebrał nie tylko członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Centrum imienia Rajmunda Jarosza, zrzeszającego miejscowych Polaków, ale także przedstawicieli ukraińskiej inteligencji miasta – nauczycieli ze szkoły sztuk pięknych, przedstawicieli historycznego klubu „Sywa dawnyna”, reżyserów, aktorów studenckiego teatru „Alter” z pobliskiego Drohobycza, dziennikarzy.

07/12/2015 19:14

Domy Polskie to moja specjalność

Z Jarosławem Drozdem, ambasadorem tytularnym i konsulem generalnym RP we Lwowie, na kilka dni przed zakończeniem jego misji dyplomatycznej rozmawiał Mirosław Rowicki.

31/10/2015 11:40

Mariusz Korzeniowski o Polakach z Kijowa

29 września w kijowskiej księgarni „Je” odbyła się prezentacja ukraińskiego wydania książki historyka, profesora Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie Mariusza Korzeniowskiego „Za złotymi wrotami. Społeczno-kulturalna działalność Polaków w Kijowie w latach 1905-1920”.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.