Jan Piekło: "Front walki z agresywną Rosją przebiega… na wschodzie Ukrainy"

-a A+

Dziś, w przeciwieństwie do wydarzeń, które miały miejsce w Europie przed stu laty, front walki z agresywną Rosją przebiega „już nie na Wiśle, ale na wschodzie Ukrainy”. Tę myśl wypowiedział ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, który odwiedził redakcję „Dnia” i spotkał się z zespołem redakcyjnym.

Redaktor naczelna Łarysa Iwszyna zapoznała gościa z projektami „Dnia”, przedstawiła historię powstania biblioteczki „Dnia”, w której wydano również po polsku książkę „Wojny i pokój, czyli Ukraińcy – Polacy: bracia/wrogowie, sąsiedzi…” Ambasador otrzymał od redaktor naczelnej upominek – książkę „Ukraina Incognita. Top-25”, wydaną po angielsku.

Jan Piekło przypomniał, że w przededniu II wojny światowej największe państwa i ich politycy prowadzili politykę niedrażnienia Hitlera. Zauważył, że również obecnie w Europie są próby powtórki takiej niebezpiecznej polityki.

Odpowiadając na pytania o złożonych problemach historycznych Ukrainy i Polski, gość podkreślił, że przeszłość powinna jednoczyć, a nie skłócać narody. Jest to podstawa, zaś konkretne pytania powinny być opracowywane przez ukraińskich i polskich historyków. Dodał również, iż rzeczą bardzo ważną jest budowanie pozytywnej bazy porozumienia pomiędzy naszymi narodami, która sprawdziłaby się w przyszłości.

Jan Piekło oświadczył, że pomimo marginalnych prób psucia stosunków pomiędzy naszymi państwami, które wykorzystuje putinowska propaganda, pomiędzy naszymi państwami rozwija się czynna współpraca. Poinformował, że w najbliższym czasie Kijów odwiedzi premier Beata Szydło, i na Ukrainie odbędzie się posiedzenie komitetu prezydenckiego.

Ambasador mówił o wielkim znaczeniu współpracy na polu kultury między naszymi krajami, która przyczynia się do budowania mostów, również na przyszłość. Podzielił się też własną koncepcją, jak można i należy pojmować głębiej kulturę naszych narodów.

Źródło: day.kyiv.ua

27/10/2016 07:44

Ambasador Jan Piekło złożył listy uwierzytelniające

– Moja misja na Ukrainie jest kontynuacją polityki wszystkich dotychczasowych rządów polskich wobec tego kraju; jest to wspieranie integracji Ukrainy z Unią Europejską i dobra współpraca dwustronna – zadeklarował.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.