24/03/2014 21:57

Morskie opowieści

Trójmasztowym statkiem, należącym do Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej „De Vliegende Hollander”, czyli po polsku „Latający Holender” dowodził najbardziej chyba doświadczony kapitan, stary Bernard Fokke.

13/03/2014 20:47

Rozśpiewane dzieci z Wileńszczyzny

W poniedziałek 10 marca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie dzieci z polskich przedszkoli na Wileńszczyźnie uczestniczyły w X Festiwalu "Rozśpiewane przedszkole".

28/01/2014 16:48

Maria tka

Maria Oleksyn z miejscowości Bortniki w woj. iwanofrankiwskim słynie jako ceniona tkaczka odradzająca zapomniane lokalne wzory. 84 letnia rzemieślniczka o polskim pochodzeniu (panieńskie nazwisko Białkowska) chętnie przekazuje swoją wiedzę wszystkim zainteresowanym.

22/01/2014 12:44

Babcia

W czasach mego dzieciństwa drewniany dom w podzamojskiej wsi tętnił życiem, ale z czasem wszyscy się rozjechali: na studia, do pracy. Prawie opustoszał. Mama zmarła, ojciec został sam, tylko babcia – z żywotnością charakterystyczną dla pogranicznych Rusinów wciąż stała „na posterunku”.

10/12/2013 13:44

Ubi Leones

W dawnych, dobrych podobno czasach starożytnego Rzymu, Europejczycy znali świat w nieznacznym tylko procencie.

02/11/2013 12:10

Pochowani żywcem

Jest rzeczą oczywistą, że każdy z nas musi umrzeć. Rzeczą równie oczywistą jest i to, że nikt z nas umrzeć nie chce. Możemy się jednak znaleźć w takiej sytuacji, że będziemy prosić o śmierć. Możliwie szybką.

07/08/2013 16:03

Polak świeżo upieczony

Nowym ludziom brzmią fanfary,

Dym kadzideł, triumfów dzwony,
Lśnią medale i sztandary
Każdy wielce zasłużony!

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.