29/03/2016 08:48

Wielkanoc w lwowskiej katedrze

W poranek wielkanocny dzwony, bijące na wieży bazyliki metropolitalnej, oznajmiły na cały Lwów, że Chrystus Zmartwychwstał! Procesja rezurekcyjna okrążyła katedrę trzy razy, a poprowadził ją ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.

17/03/2016 17:54

Poznać szczegóły duchowości lwowskich Polaków

15 marca polscy parlamentarzyści i przedstawiciele MSZ, prezes Wspólnoty Polskiej Longin Komołowski, ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin i konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur odwiedzili kościół św. Marii Magdaleny we Lwowie oraz kurię metropolitalną.

15/03/2016 14:38

Zdewastowano pomnik św. Jana Pawła II w Drohobyczu

W nocy z 13 na 14 marca nieznani sprawcy zniszczyli pomnik św. Jana Pawła II przy kościele pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu. Wandale odcięli lewą rękę, w której papież trzymał ferulę (krzyż papieski).

28/01/2016 12:36

Wspólna modlitwa i świadectwo katolików dwóch obrządków w Mościskach

W Mościskach z inicjatywy proboszcza parafii ks. Władysława Derunowa w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który w Roku Miłosierdzia Bożego jest kościołem stacyjnym, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła i na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, został zorganizowany również Dzień modlitwy za prześladowany Kościół, Uwielbienie Miłosierdzia Bożego za wytrwanie w wierze podczas walki z Kościołem i religią.

19/01/2016 21:22

Poświęcenie nowej kaplicy w Mariupolu

W Mariupolu 15 stycznia 2016 roku biskup charkowsko-zaporoski Stanisław Szyrokoradiuk poświęcił nową kaplicę w domu parafialnym i zakonnym ojców paulinów, do której otworzył Drzwi Miłosierdzia.

21/12/2015 19:14

Matka Boża Chełmska łączy narody

14-15 grudnia w Chełmie i Lublinie odbyła się konferencja naukowa „Sacrum łączące narody. Chełm i Ziemia Chełmska w przestrzeni duchowej pogranicza polsko-ukraińskiego w ciągu wieków”.

17/10/2015 12:42

Św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński powraca do Lwowa

29 września, w święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, Archidiecezja Lwowska wraz ze swoim pasterzem, księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, przeżywała szczególną uroczystość – ósmą rocznicę jego święceń biskupich.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.