06/09/2015 10:58

Ekumeniczna pielgrzymka ekologiczna z Ukrainy do Polski

W ramach inicjatywy „Europa Karpat”, wspartej przez Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i posła na Sejm Jana Szyszko, w drugiej połowie sierpnia odbyła się pielgrzymka ekumeniczno-ekologiczna z Użhorodu na Zakarpaciu do Polski.

28/08/2015 14:11

Andrzej Duda na Świętej Górze Grabarce

Podczas ekumenicznej pielgrzymki ekologicznej z ukraińskiego Zakarpacia do Polski korespondent Kuriera Galicyjskiego był też na Świętej Górze Grabarce na Podlasiu.

05/08/2015 15:00

W zdrowym ciele zdrowy duch

Półtora tysiąca młodych ludzi z ośmiu państw europejskich rywalizowało przez tydzień (w dniach 14-20 lipca br.) w Warszawie w ramach 27 Międzynarodowej Parafiady dzieci i młodzieży.

30/06/2015 16:59

Nowa figura patrona Lwowa

W ramach tegorocznych obchodów ku czci św. Jana z Dukli 27 czerwca na dziedzińcu Lwowskiej Kurii Metropolitalnej arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki i biskup łucki Witalij Skomorowski poświęcili figurę patrona Lwowa dłuta artysty Wiesława Domańskiego z Krakowa.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.