19/07/2016 09:43

Flash mob pod kościołem św. Antoniego

W niedzielę 3 lipca pod kościołem św. Antoniego wierni parafii poprzez flesz mob wyrazili swoją dezaprobatę wobec polityki władz Lwowa dotyczącej kwestii oddania domu parafialnego wspólnocie.

15/07/2016 14:42

XV Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach

Ponad 500 osób – młodzież, dzieci i starsi ze Lwowa, Tarnopola, Śniatynia i Iwano-Frankiwska – pielgrzymowało w tym roku do sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach koło Halicza. Piętnasta z kolei pielgrzymka została zorganizowana przez ojców franciszkanów konwentualnych.

08/07/2016 19:23

„Wakacje z Bogiem” w Pnikucie i Mościskach

Po raz siedemnasty grupa wolontariuszy ze Wspólnoty Indywidualności Otwartych z Krakowa przyjechała do Pnikuta i Mościsk, aby zorganizować tygodniowe rekolekcje i wypoczynek dla polskich dzieci z tych miejscowości.

16/06/2016 15:03

Wielki odpust w lwowskiej parafii św. Antoniego

Odpust w sanktuarium św. Antoniego we Lwowie, jak co roku, zgromadził katolików z całego miasta. Przybyli też duchowni i wierni obrządku wschodniego oraz pielgrzymi z Boryspola koło Kijowa i z Polski.

18/05/2016 12:36

Dziesiąta stacja

Niebo nad obficie zroszoną krwią męczenników ukraińską ziemią, często słyszało modlitwy tych, którzy cierpieli prześladowania i byli więzieni za wierność Chrystusowi.

11/05/2016 20:25

Inauguracja Instytutu Pamięci Dziedzictwa Kresowego w Lublinie

9 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod patronatem honorowym wojewody lubelskiego prof. Przemysława Czarnka i metropolity lwowskiego ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego odbyło się sympozjum poświęcone 25. rocznicy reaktywowania struktur archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego połączone z inauguracją działalności Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.