• Spotkanie opłatkowe w Stanisławowie

    Polska społeczność Stanisławowa spotkała się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego na opłatku bożonarodzeniowym. ...
  • III Forum Młodych Polaków

    Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) już po raz trzeci zorganizowało Forum Młodych Polaków. ...
  • Kopciuszek po niemiecku

    W ramach tygodnia języka niemieckiego uczniowie klasy 6 szkoły im. św. Marii Magdaleny przygotowali i przedstawili bajkę „Kopciuszek”. ...

aktualności

Wraz ze śniegiem do Strzałkowic dotarł św. Mikołaj

13/12/2017 22:42

Grudzień to radosny czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Najbardziej radosny jest dla dzieci, które czekają na przyjście świętego Mikołaja. Tę radość odczuły także dzieci z Centrum Kulturalno-Oświatowego Wspólnoty Polskiej w Strzałkowicach, między innymi dzieci ze Strzałkowic, Dąbrówki i Starego Sambora.

Prezydenci Polski i Ukrainy: podejmiemy działania na rzecz zniesienia zakazu ekshumacji

13/12/2017 22:27

Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Petro Poroszenko uzgodnili w środę w Charkowie, że podejmą działania na rzecz jak najszybszego zniesienia zakazu ekshumacji. Ma się tym zająć wspólna komisja na szczeblu wicepremierów obu krajów - poinformowali.

„Druga jesień” w Drohobyczu po raz szesnasty.

13/12/2017 16:45

Jak co roku, 19 listopada na skrzyżowaniu dawnych ulic Czackiego i Mickiewicza w Drohobyczu – miejscu, gdzie w dalekim 1942 roku z ręki gestapowca przerwane zostało życie Brunona Schulza, zbierają się miłośnicy twórczości autora „Sklepów Cynamonowych”, aby oddać hołd jego pamięci, a także uczcić pamięć 265 Żydów – mieszkańców okupowanego miasta, którzy zginęli w tym dniu na jego ulicach. W tym roku do obchodów dołączył legendarny chór „Kairos” z Lublina.

Expose Mateusza Morawieckiego

13/12/2017 16:03

13 grudnia 2017

Polacy i Ukraińcy, czyli... zachmurzenie umiarkowane

13/12/2017 12:29

W Gazecie Olsztyńskiej ukazała się krótka rozmowa Ewy Mazgal z Mirosławem Rowickim, redaktorem naczelnym Kuriera Galicyjskiego.

XXV lat Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

13/12/2017 12:00

Jechaliśmy do Kijowa z różnych stron w dzień, raniutko, czy też w nocy. Aby chociaż na krótko być razem, móc porozmawiać, wspomnieniem wrócić do minionych lat.

Maryjo Matko Miłosierdzia

12/12/2017 11:23

co w Ostrej Bramie tron swój masz…

Dobroć serca

12/12/2017 10:51

2 grudnia w Kurii Metropolitalnej we Lwowie pod patronatem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego odbył się VI Charytatywny Bożonarodzeniowy Kiermasz Fundacji „Dajmy Nadzieję”, podczas którego zbierano środki na wózek inwalidzki dla ciężko chorej dziewczynki Wasyłynki Dacio.

publicystyka

Kolonia Polminowska dawniej a dziś

15/12/2017 07:56

Kolonia Polminowska jest jedną z najpiękniejszych dzielnic miasta Drohobycz, która znajduje się u jego wschodnich rubieży, przy drodze wylotowej do Lwowa i Stryja.

Lwów jesienią 1918. Część II

15/12/2017 07:49

Kontynuujemy druk materiałów Witolda Demiańczuka o wydarzeniach we Lwowie w listopadzie 1918 roku, które powstały na podstawie wspomnień i materiałów działaczy ukraińskich. Materiał ukazywał się w odcinkach w listopadowych numerach Wieku Nowego z okazji 10-lecia odzyskania Niepodległości.

Jubileuszowy tom „Wrocławskich Studiów Wschodnich”

14/12/2017 16:54

Dotarł do nas kolejny tom czasopisma „Wrocławskie Studia Wschodnie”. Jest to wydanie jubileuszowe – dwudzieste.

Nasi wrogowie, nasi przyjaciele

13/12/2017 16:50

Co do wrogów, wydawałoby się, wszystko jest jasne – to i dziś, jak przed wiekami, nasi niegdysiejsi zaborcy Rosja i Niemcy, ale pojawia się uzasadnione pytanie: czemu tak wrogo do Polski odnoszą się inne kraje, nie mające żadnego interesu w podważaniu polskiej państwowości? I na jakie wsparcie możemy w tym kontekście liczyć?

Dlatego o mechanizmach, przyczynach, metodach ciągle piszę

12/12/2017 16:38

Ostatnio spotkałem się z opiniami, że w moich o polsko-ukraińskich stosunkach, tekstach publikowanych w Kurierze Galicyjskim ciągle narzekam i wszystkich pouczam. Jeśli ktoś tak właśnie odbiera to co piszę, to, moim zdaniem, się myli.

Lwów – kolebką polskiej muzykologii

11/12/2017 12:04

Postać Michała Piekarskiego znana jest we Lwowie nie tylko ludziom związanym z muzyką. W pamięci mamy organizowane przez niego we Lwowie koncerty muzyki lwowskich kompozytorów Mieczysława i Adama Sołtysów, czy Karola Szymanowskiego, jak również artykuły w Kurierze Galicyjskim o postaciach historycznych świata lwowskiej muzyki.

Stanisławowski tranzyt. Część I

11/12/2017 11:18

W literaturze historycznej podkreśla się, że Stanisławów został założony na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Jest to logiczne, że gdy były drogi, to po nich wędrowano. Wędrowców nie brakło.

Rzewuscy

08/12/2017 14:09

Znane polskie rody na wschodzie Rzeczypospolitej

Odnowiono sanktuarium Maryjne w Janowie koło Lwowa

-a A+

Wieczorem 31 maja w miasteczku Iwano-Frankowe (dawnym Janowie) koło Lwowa arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył uroczystości odnowienia sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju.

Obchody rozpoczęto na Rynku, gdzie zgromadzili się duchowieństwo i wierni z okolicznych parafii, również liczni grekokatolicy i prawosławni oraz władze miejscowe. Proboszcz ks. Adam Littwitz powiedział, że parafię obrządku łacińskiego w Janowie założono w 1614 roku. Murowany kościół w 1774 roku konsekrował arcybiskup lwowski Wacław Sierakowski. Obraz Bogurodzicy znalazł się w świątyni po zdobyciu przez wojsko polskie obozu kozackiego w okolicach Janowa. Od 1664 roku notowane są cuda i łaski za jego pośrednictwem. W krypcie kościoła spoczywają szczątki Konstancji Poniatowskiej, matki ostatniego króla Polski Stanisława Augusta. Po II wojnie światowej cudowny obraz oraz inne wyposażenie świątyni wywieziono do Prochowic na Dolnym Śląsku. Do 1992 roku w kościele znajdował się magazyn. 10 sierpnia 2014 roku w ramach obchodów 400. rocznicy powstania parafialnego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej arcybiskup Mokrzycki dokonał poświęcenia i rekoronacji wiernej kopii wizerunku Matki Bożej Janowskiej. Ks. Adam Littwitz zaznaczył, że kult Matki Bożej Janowskiej szerzy się także wśród wiernych obrządku wschodniego. Właśnie ten kapłan był inicjatorem odnowienia sanktuarium.

Po przybyciu i przywitaniu ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego został odczytany jego Dekret o odnowieniu sanktuarium Maryjnego w Janowie. Odczytano też modlitwy Kościołów greckokatolickiego, prawosławnego i rzymskokatolickiego do Matki Bożej Janowskiej Królowej Pokoju. Po czym wszyscy procesyjnie przeszli przez miasteczko z kopią obrazu Bogurodzicy.

- Czynimy to w szczególnym czasie, kiedy trudne jest nasze dzisiaj i nie pewne nasze jutro – powiedział w homilii metropolita lwowski. – Kiedy na wschodzie Ukrainy trwa wojna zabierająca szczęście ludzi, zabijająca mężów i ojców rodziny, okaleczająca życie tysięcy ludzi. I w takim trudnym czasie potrzebna jest nam Matka, która jak nikt zrozumie nasze niepokoje i cierpienia. Potrzebna jest Matka, która pomoże przetrwać ten trudny czas. Potrzebna jest Matka, która wszystko rozumie. Dlatego też, odnawiając to sanktuarium, ogłaszam Maryję jako Matkę Pokoju i prowadzę do niej każdego żołnierza walczącego na froncie. Staję tutaj z każdą rodziną wyczekującą powrotu swoich bliskich z frontu. Przychodzę tutaj z każdym skrzywdzonym przez wojnę i proszę: okaż się nam Matką, naszych pragnień życia w pokoju, sprawiedliwości, uczciwości i bezpieczeństwie. Takiej Matki dzisiaj potrzebujemy. Takiej Matki potrzebuje Ukraina – zaznaczył arcybiskup Mokrzycki.

Powiedział, że wybierając tytuł dla tego sanktuarium sięgnął do zapisów historycznych, a szczególnie do jednego faktu, opisanego w założonej w 1664 roku księdze cudów i łask. – Czasy ówczesne również nie były spokojne – mówił dalej. – Niejedna wojna niszczyła szczęście ludzi, niosąc śmierć i zniszczenie. I w takich okolicznościach złożył świadectwo o cudownym uratowaniu za wstawiennictwem Matki Bożej Janowskiej pewien żołnierz, który podczas bitwy, będąc w zagrożeniu utraty życia, Ją wezwał jako pomoc dla siebie i zaświadczył, że został uratowany i szczęśliwie powrócił do swego domu. Ufam, że i dzisiaj możemy wyprosić w tym miejscu podobne łaski. Dlatego zapraszam do sanktuarium żołnierzy udających się na front, aby powierzyli swoje losy Matce Pokoju. Zapraszam ich rodziny, aby swoją modlitwą roztaczali nad nimi opiekę. Zapraszam przedstawicieli władzy i odpowiedzialnych za losy Ojczyzny, aby przed tym Obrazem szukali dróg do pokojowego rozwiązywania trudnych spraw. Zapraszam wszystkich chrześcijan, bez względu na narodowość i wyznanie, aby przez Tę Matkę Pokoju prosić o jedność nie tylko wiary, ale wspólnego dbania o dom, jakiemu na imię Ukraina. Niech tutaj spełnią się słowa Jezusa: „Zaprawdę, powiadam wam: jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.”

Po zakończeniu mszy św. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ogłosił Akt zawierzenia Matce Bożej Janowskiej Królowej Pokoju, ofiarował również dla niej różaniec papieski św. Jana Pawła II.

Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.