Wielkanocna zbiórka „Pomoc dla Lwowiaków”

-a A+

NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk oraz Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. św. Jadwigi organizują wielkanocną zbiórkę dla Lwowiaków.

„Organizujemy zbiórkę artykułów higienicznych, chemii gospodarczej i artykułów medycznych, aby nasi rodacy mogli godnie spędzić zbliżające się święta wielkanocne” – czytamy w ogłoszeniu fundacji.

- Zbiórka miała również charakter edukacyjny. Dzieci oraz młodzież, ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów brały aktywny udział w akcji. W taki sposób uczymy to młodsze pokolenie, aby pamiętały o rodakach na Ukrainie – zaznaczyła koordynator zbiórki Paulina Szymczak.

Zbiórka potrwa do 10 kwietnia. Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi dary zostaną dostarczone do katedry lwowskiej, a następnie rozdystrybuowane w placówkach należących do diecezji lwowskiej. Trafią one m.in do podopiecznych domowego hospicjum prowadzonego przez fundacje „Dajmy Nadzieje” przy katedrze lwowskiej, Domu Miłosierdzia św. Zygmunta Gorazdowskiego dla osób starszych, samotnych i schorowanych w Brzuchowicach koło Lwowa, a także do świetlic przy parafiach lwowskich.

Przypomnijmy, że NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk oraz Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. św. Jadwigi całorocznie starają się wspierać Polaków we Lwowie, organizując różnego rodzaju zbiórki i akcje, a także praktyki zawodowe dla młodzieży z Ukrainy.

Eugeniusz Sało

02/08/2017 09:20

Nagroda prezydenta Wrocławia dla Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. św. Jadwigi

W ramach obchodów Święta Wrocławia, podczas uroczystej sesji rady miejskiej prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wręczył tytuły Honorowy Obywatel Wrocławia, Nagrody Wrocławia i Nagrody Prezydenta Wrocławia. Nagrodę Prezydenta Wrocławia za utrwalanie więzi pomiędzy narodem niemieckim, polskim i ukraińskim otrzymała m. in. Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. św. Jadwigi.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.