Dom Polski we Lwowie otrzyma imię śp. Longina Komołowskiego

-a A+

W sobotę 1 kwietnia br. w Kijowie odbył się Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Zebranie zostało powołane zgodnie z uchwałą Zarządu Federacji i miało na celu wprowadzenie formalnych zmian do statutu organizacji, odpowiednich do wymagań nowego ustawodawstwa ukraińskiego.

Wśród innych uchwał, Sejmik podjął bardzo ważną decyzję – nadanie Domu Polskiemu we Lwowie imienia śp. Longina Komołowskiego. Obecnie trwa budowa Domu, którą zmarły Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zainicjował i do ostatniej chwili aktywnie wspierał.

W spotkaniu uczestniczyło 200 delegatów z całej Ukrainy. Żytomierszczyznę reprezentowały Zygmunt Węgłowski (Stowarzyszenie Kombatantów Wojska Polskiego), Wiktoria Szewczenko (Stowarzyszenie Polaków w Nowogrodzie-Wołyńskim), Walentyna Jusupowa (Studencki Klub Polski), Mikołaj Warfołomiejew (Teatr Polski w Żytomierzu), Katarzyna Rudenko (Stowarzyszenie Polaków w Malinie), Irena Baładyńska (Kameralny chór im. J. Zarębskiego), Ludmiła Chimicz (Stowarzyszenie Polaków w Baranówce), Irena Perszko (Dom Polski w Żytomierzu).

Fot. Eugeniusz Wołoszyn

Zebranie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Marek Różycki (Sekretarz Generalny SWP) oraz Anita Staszkiewicz. Sejmik otworzyła prezes Federacji Emilia Chmielowa. Na prowadzącego obrady wybrano prof. Władysława Strutyńskiego.

Źródło: wspolnotapolska.org.pl

Budynek przy ul. Szewczenki 3a (Fot. Konstanty Czawaga)
21/06/2013 11:48

Do roku 2014 powstanie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego

– Najpóźniej w roku 2014 planowane jest otwarcie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego na terenie byłych koszarów przy ulicy Szewczenki we Lwowie – takie zapewnienia padły 17 czerwca br. podczas spotkania delegacji przedstawicieli Ministerstw Obrony Polski i Ukrainy. Spotkanie odbyło się w Lwowskiej Akademii Wojsk Lądowych. W spotkaniu udział wzięli wiceminister obrony Ukrainy Aleksander Olijnyk i wiceminister obrony narodowej RP Robert Kupiecki.

19/09/2014 12:00

Jest Dom Polski

Po długich oczekiwaniach społeczność polska we Lwowie otrzymała klucze od gmachu, w którym ma w przyszłości powstać Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Po modernizacji i przebudowie powstanie tu ośrodek, który będzie skupiał Polaków i służył kultywowaniu kultury polskiej, języka i polskich tradycji.

18/05/2015 08:23

Zapraszamy do wspólnej budowy Domu Polskiego we Lwowie

Dom Polski – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego we Lwowie będzie ośrodkiem kultury, nauki, promocji języka polskiego i polskich tradycji narodowych oraz nowoczesnym centrum medialnym i konferencyjnym, dysponującym wielofunkcyjną salą widowiskową i miejscami noclegowymi.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.