Niemiecki Instytut Edukacyjny

-a A+

Niemiecki Instytut Edukacyjny poszukuje osoby w wieku 18 - 30 lat zainteresowane podjęciem nauki (a potem legalnej pracy w Niemczech) w szkołach o profilu przemysłowo-technicznym, gastronomicznym, hotelarskim. Oferujemy bezpłatny kurs niemieckiego, mieszkanie, pomoc opiekuna, miesięczne stypendium 500-800 €.

01.12.2018r. o godz. 12oo -spotkanie dla zainteresowanych : m.Lwów, ul.Ruska16, kawiarnia Premiera Lwowska

Tel.kontaktowy:0682434545, dzwonić po godzinie 19.00

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.