Autorska wystawa fotograficzna Rafała Makolądry

-a A+

W Warszawie w Teatrze Capitol przy ul. Marszałkowskiej 115 3 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 zostanie otwarta autorska wystawa fotograficzna Rafała Makolądry, upamiętniającą wydarzenia sprzed stu lat oraz ukazującą miasto Lwów i jego mieszkańców dzisiaj.

Rafał Makolądra urodził się w Hrubieszowie, filmowiec, fotograf, pedagog. Działa aktywnie w Fundacji Invictus Veteranus na rzecz polskich weteranów wojennych. Wielokrotnie nagradzany za swoje filmy dokumentalne na festiwalach filmowych.

Od autora: Moja rodzina od strony ojca zamieszkiwała niegdyś ziemie kresów wschodnich. Czasy zawieruchy II wojny światowej oraz pogarszające się stosunki polsko-ukraińskie zmusiły ich do zmiany miejsca zamieszkania. Dzisiaj owe ziemie już nie są w granicach naszego państwa, ale sentyment i pamięć o historii naszego kraju trwa nadal. Często odwiedzam Lwów z aparatem fotograficznym lub kamerą w ręku odkrywając coraz to nowe ślady polskości. Oczywiście mamy pięknie odnowiony Cmentarz Obrońców Lwowa, ale wystarczy wejść na Cmentarz Łyczakowski tylnym mało znanym wejściem, żeby zobaczyć, jak natura sama zadbała o groby leżących tam już zapomnianych ludzi często bez ciągłości genealogicznej. Różnorodność roślinności i górzyste ukształtowanie terenu wraz z piękną sztuką cmentarną tworzą baśniowy klimat cmentarza i taki jest cały Lwów w mojej ocenie. Kiedyś to miasto wielokulturowe, kupieckie było domen dla wielu wyznań religijnych, ten tygiel wielokulturowy sprawił, że dzisiaj możemy się raczyć piękną architekturą może nie odrestaurowaną w całości, ale miejmy nadzieję że nowi gospodarze uporają się z problemami swojego kraju i sprawią, że Lwów na nowo zabłyśnie dawnym blaskiem dla turystów z całego świata. Tych kilkanaście wybranych zdjęć na wystawę tak różnorodnych wydawałoby się tematycznie niech w wyobraźni Państwa stworzy piękne „Opowieści Lwowskie”.
Rafał Makolądra

Więcej informacji: www.facebook.com/leopoliswystawafoto

Organizatorami wystawy są:

Fundacja Invictus Veteranus – głównym celem organizacji jest poprawa wizerunku polskich weteranów z misji poza granicami kraju. Fundacja posiada również inne cele, które są blisko związane z ideą wspierania weteranów takie jak: 1. Poprawa warunków życia weteranów, ze szczególnym uwzględnieniem rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju. 2. Poprawa warunków życia rodzin poległych żołnierzy. 3. Upowszechnienie i utrwalenie postaw patriotycznych w społeczeństwie polskim. 4. Promocja historii oręża polskiego.

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – organizacja pozarządowa, której głównym celem jest budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy w oparciu o najlepsze tradycje wzajemnego poszanowania. Dbamy o rozwój współpracy w dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej i gospodarczej.

Patronatem honorowym objął wystawę również Kurier Galicyjski.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.