Powrót do Lwowa Philippe Sandsa

-a A+

Spotkanie z prof. Philippem Sandsem z Londynu, autorem głośnej książki pt. East West Street... wydanej ostatnio po polsku, obok kilkunastu innych wersji językowej. Traktuje ona o kształtowaniu się koncepcji zbrodni "ludobójstwa" i "zbrodni przeciwko ludzkości" i udziale w tym dziele prawników z Polski - Rafała Lemkina i Hersza Lauterpachta.

9 maja - Warszawa - Philippe Sands w Warszawie
10 maja - Kraków - Philippe Sands w Krakowie o Lemkinie, ludobójstwie, Norymberdze

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.