Kolędy Pospieszalskich na Ukrainie

-a A+

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie, Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz Radą Konsultacyjną Domu Polskiego we Lwowie przy wsparciu Senatu RP zapraszają na koncerty: Kolędy Pospieszalskich na Ukrainie.

7 stycznia 2017, Lwów: Katedra Lwowska, godz. 19:00
8 stycznia 2017, Sambor: Kościół pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela, godz. 18:00
10 stycznia 2017, Żytomierz: Filharmonia, godz. 17:30
11 stycznia 2017, Kijów: Kościół konkatedralny pw. Św. Aleksandra, godz. 19:00

Wstęp bezpłatny!Pospieszalscy to jedna z najbardziej znanych muzycznych rodzin w Polsce. Znani z telewizji i ze scen muzycznych, mają też dorobek w dziedzinie muzyki chrześcijańskiej.

Komponują i opracowują pieśni liturgiczne i utwory estradowe, grając w zespołach: Arka Noego, Deus Meus, Tymoteusz, New Life M, czy też prowadząc wielkie koncerty uwielbienia w Rzeszowie: Jednego Serca Jednego Ducha.

Kolędy Pospieszalskich - to nie tylko koncert w wykonaniu zespołu złożonego z 14 osób o tym samym nazwisku, ale też świadectwo.

Dwa pokolenia artystów pokazują co to znaczy katolicka rodzina. W czasie kryzysu rodziny, gdy coraz więcej dziwnych związków próbuje udawać małżeństwo, Pospieszalscy których łączy wiara, muzyczna pasja i miłość polskiej kultury, dają przykład patriotyzmu i wierności chrześcijańskim wartościom. Pokazują, że wielodzietność to wielki dar.

Gdy Zachód, Ukraina i Polska przeżywają zapaść demograficzną, pokazanie ile dobra i radości przynosi liczne potomstwo, może być zachętą dla innych.

Źródło: pospieszalscy.pl

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.