Wielkie kolędowanie

-a A+

Przez cały dzień 3 stycznia Pałac Arcybiskupów - Kuria Metropolitalna we Lwowie wypełniali dzieci i młodzież ze Lwowa i okolic.

Kolędowaniu i śpiewaniu nie było końca. Każda parafia przygotowała coś szczególnego!

Fot. Alina Wozijan

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.