Obchody 96. rocznicy bitwy pod Dytiatynem

-a A+

17 września z okazji 96. rocznicy bitwy pod Dytiatynem na częściowo odnowionym w ubiegłym roku cmentarzu wojennym w tej miejscowości odbyła się uroczystość z udziałem Polaków i Ukraińców.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli katolicy dwóch obrządków oraz prawosławni. Został odczytany list marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Słowo wygłosili też obecni na uroczystości senator RP Jan Maria Jackowski, konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski, koordynator dorocznych obchodów Szymon Hatłas, przedstawiciele ukraińskich władz miejscowych. W tegorocznych obchodach w Dytiatynie uczestniczyli również senator VII i VIII kadencji Łukasz Abgarowicz, strażniczka pamięci Wiesława Holik, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, delegacje organizacji polskich ze Lwowa, Iwano-Frankiwska, Sądowej Wiszni, Obertyna, Kałusza oraz wielka grupa gości z Polski. Przyszli też mieszkańcy Dytiatyna.

Konstanty Czawaga

30/09/2014 08:39

Obchody 94. rocznicy bitwy pod Dytiatynem

27 września 2014 roku w miejscu, gdzie 16 września 1920 roku stoczona została krwawa bitwa pomiędzy 3 batalionem 13 Pułku Piechoty a dwoma brygadami bolszewickimi.

30/10/2014 13:12

Obchody 94. rocznicy bitwy pod Dytiatynem

Po wyboistych wiejskich drogach, podczas opadającej mgły jedziemy do Dytiatyna, wioski w obwodzie Iwano-Frankowskim (d. Stanisławowskim). 16 września 1920 roku Dytiatyn był miejscem bohaterskiej i tragicznej zarazem bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej, stoczonej z dywizją Czerwonych Kozaków, wspieraną przez brygadę piechoty.

01/10/2015 09:21

Cmentarz wojenny w Dytiatynie został odbudowany

Jeszcze rok temu było tu szczere pole, wznoszące się ku szczytowi wzgórza, oznaczonego na dawnych wojskowych mapach numerem 385, żelazny krzyż obrośnięty krzakiem czerwonego głogu i mały pagórek u jego stóp.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.